Neural Design & Packaging Testing
Designs die aanzetten tot koopintentie

Neural Design Study

Een nieuwe naam of logo, een andere verpakking of website. Iets nieuws of iets anders heeft een direct effect op de onbewuste beleving en daarmee op de merk- of verkoopkracht. Voorzichtigheidshalve wordt er vaak gekozen voor een evolutie in plaats van revolutie. Op de keper beschouwd is dat zo gek nog niet; ons brein houdt niet zo van veranderingen. Maar is elke verandering ook een verbetering? Onze Neural Design Study voorspelt de impact op elke gewenste gedragsintentie.

De drie primaire taken van een design is gevonden worden, herkend en gewaardeerd. De optelsom moet leiden tot een aanschaf. Dat meten we dan ook. Terugvinden met eye tracking en een ‘speeded task’ waarmee we meten hoe snel het design herkend en gevonden wordt, de waardering en koopintentie met fMRI. Zo weet je zeker dat het nieuwe design aan zijn doelstellingen voldoet. Soms is dat een evolutie, maar niet zelden ook een revolutie.

Heineken


In 2010 hakte Heineken de knoop door: in alle 170 landen waar het merk verkocht wordt, moest dezelfde fles geïntroduceerd worden. Alleen al in Nederland ging het om een miljoen flesjes. Bruin werd groen. De bruine kleur was een overblijfsel van de recycling-afspraken die de industrie met elkaar had gemaakt, maar met het toegenomen inzicht in de werking en effecten van merken, werd besloten tot uniformiteit. Eén merk, één uitstraling, logisch. Iedereen vond er wat van, zelfs vóórdat het flesje geïntroduceerd was.

Voor Neurensics was het een mooie gelegenheid om Heineken te laten zien, wat neuromarketing-onderzoek te bieden heeft. Als benchmark werd het oude flesje gemeten en omdat ook Grolsch ‘over’ was van bruin naar groen, was dat een mooie tegenmaat.

In de grafieken zie je de resultaten van de MRI-studie. Heineken heeft zijn flesje verbeterd, met een toename van de positieve emoties, terwijl de negatieve emoties zijn afgenomen. Logisch ook is de bekendheid die bij het oude flesje flink hoger is dan bij het nieuwe flesje. Interessant is het te zien dat de nieuwe Grolsch fles het juist minder goed doet dan de oude fles. Er is veel minder vertrouwen in de nieuwe fles die ook nog eens angst opwekt.

Image Title

Resultaat

Natuurlijk is het succes of falen van een redesign niet uitsluitend toe te schrijven aan het design zelf. Maar dat Grolsch zijn flesje vier jaar na de introductie weer veranderde spreekt boekdelen. Het pre-testen van packaging (re)design is dan ook aanbevolen. Onderzoek en meet samen met ons de impact van nieuwe verpakkingen, kleuren, logo's, en zo de impact op koopintentie. Kom met ons in contact en wij vertellen je meer!

Privacy Policy | Contact