EEG | Het meten van neurale activiteit
Electro-Encephalo-Graphy (EEG)

Electro-Encephalo-Graphy

Veel neuro-onderzoek wordt met EEG uitgevoerd. EEG is een relatief goedkope methode, is mobiel, heeft een hoge temporele resolutie (meet tot op een milliseconde) en is eenvoudig om te analyseren. EEG dankt zijn hoge temporele resolutie aan het feit dat elektrische activiteit over grote delen van het brein samenkomen onder de hoofdhuid. Daardoor is het mogelijk om met de snelheid van elektriciteit veranderingen in de algemene activiteit van het brein te meten. In de praktijk meet je aandacht en opwinding. Het is daarentegen moeilijk om verschillende bronnen van lokale activiteit te scheiden. In het EEG lab van de UvA meten we de brein-activatie van een representatieve groep van 24 consumenten met EEG. Deze methodiek is interessant voor grove, maar in tijd precieze metingen. Bijvoorbeeld voor het beoordelen van de stopping power van verpakkingen wanneer het met eye-tracking gecombineerd wordt. Of voor het vaststellen van de 'willingness to pay' in een prijsstrategie. Zie hiervoor het voorbeeld van Starbucks.

Dichter bij de waarheid

De EEG wordt ingezet voor verschillende onderzoeken, van het testen van een prijsstrategie tot het beoordelen van verpakkingen. Kom met ons in contact om jouw onderzoeksvraag met ons te delen en samen te komen tot de juiste antwoorden.

Privacy Policy | Contact