Impliciete Associatie Test
Het bepalen van onbewuste associaties

Mind Mapping

Op zoek naar product- of merkassociaties die onbewust gedragsprocessen activeren maken we gebruik van zo genoemde IAT's: impliciete associatietests. Hiervoor is een internetstudie het meest geschikt. Onze IAT's zijn echter niet die van andere onderzoeken. Zo bouwen wij de uitmaat (koopintentie bijvoorbeeld) in het onderzoek in en worden de associaties onder tijdsdruk opgezocht. Zo meten we de tijd die de respondent nodig heeft om tot een keuze te komen als het gaat om toekennen van merkwaarden en associaties aan het merk. En zo bepalen we de onbewuste associaties die relevant zijn voor merkvoorkeur en maken we van een merkbeleid een Fact Based Brand Strategy. Deze unieke methodiek hebben we Mind Mapping genoemd, want dat is wat we doen. We brengen juist die associaties in kaart die leiden tot succes.

Dichter bij de waarheid

De Implicit Association Test wordt ingezet voor verschillende soorten merkonderzoek. Kom met ons in contact om jouw onderzoeksvraag met ons te delen en samen te komen tot de juiste antwoorden.

Privacy Policy | Contact