fMRI | Het meten van neurale activiteit
Functional Magnetic Resonance (fMRI)

Functional Magnetic Resonance (fMRI)

Door de jaren heen heeft Neurensics zich toegelegd op het bestuderen van marketingstimuli met MRI, simpelweg omdat deze directe meting de hoogste voorspellende waarde kent. Met MRI registeren we hoeveel energie er in een specifiek neuraal netwerk gebruikt wordt. Door de hoge spatiële resolutie (precieze locatie) is het mogelijk om signalen uit specifieke gebieden van het brein te isoleren en daarmee de activiteit van specifieke netwerken te bepalen. Zo is het mogelijk om de subjectieve waarden te meten die een consument aan een marketing stimuli toekent. Dat kan een verpakking of commercial zijn, maar ook een propositie, nieuwe naam of zelfs een nog niet bestaand product. Neurensics heeft toegang tot wetenschapsscanners in 15 landen. Met fMRI meten we de brein-activatie van een representatieve groep van 24 consumenten, terwijl ze naar marketingstimuli kijken. Daarmee krijg je een kwantitatieve voorspelling van de gedragsintentie van de gehele doelgroep.

Aan alles wat we te horen of te zien krijgen, alle sensorische informatie die we tot ons nemen, wordt door het brein een waarde toegekend.

Geen benchmarks, geen voorspelling

Een meter is een meter omdat we dat zo hebben afgesproken. Hij ligt veilig op geslagen in Parijs, naast de kilogram. Zonder eindmaat is alles dat je meet relatief, ook in het brein. Het voorspellen van effecten is alleen mogelijk door uitkomsten te vergelijken met eerdere effecten. In marketing gaat het om succes, om omzet, marges of winst. Als het gaat om commercials en koopgedrag, benchmarken we dat tegen de neurale netwerken van aantoonbaar effectieve campagnes (Effies). Ben je op zoek naar likability dan kijken we naar de netwerken van aantoonbare gewaardeerde campagnes (Gouden Loekies). Zo hebben we voor verschillende onderzoeken verschillende benchmarks.

Image Title

Blauw is effectiviteit & Groen is likability

Dertien netwerken

We meten 13 neurale netwerken die een relatie hebben met gedragsintentie. Daarmee voorspellen we met grote betrouwbaarheid het succes van marketinginspanningen. Daarnaast kijken we naar 13 verschillende dimensies opgedeeld in vier groepen: positieve emoties (groen), negatieve emoties (rood), engagement (paars) en impact (blauw).

Image Title

Aanvullende technieken

Naast een analyse van de invloed van de stimuli op de relevante brein dimensies, kunnen we met eyetracking laten zien waar de aandacht en focus van de kijken ligt. Daarnaast bieden we een analyse aan van de verhoudingen van positieve en negatieve emoties in de tijd weergeven, de temporal valence analyse. De combinatie én registratie van emoties geeft inzicht tot verbetering op detail.

Image Title

Voorbeeld van een Temporal Valence tijdlijn

Dichter bij de waarheid

De MRI wordt ingezet voor verschillende onderzoeken, van het testen van televisie reclames tot het testen van de merkkracht. Kom met ons in contact om jouw onderzoeksvraag met ons te delen en samen te komen tot praktische inzichten!

Privacy Policy | Contact